Waalse Kerk

Welkom

Als gemeente van Jezus Christus willen we omzien naar elkaar. We voelen ons met elkaar verbonden door Gods liefde. Over de liefde van God en het rijke leven met Hem willen we ook anderen vertellen. Meer over wie God voor ons is, maar ook meer over onze gemeente vindt u op deze site. Hebt u vragen of wilt u eens ergens over doorpraten? Stuurt u dan gerust een mailtje via het contactformulier of neemt u eens contact op met onze predikant Jacob Glas. Ook bent u natuurlijk van harte welkom in onze dienst op zondag.

Alpha cursus 2017

In januari zal er in de Waalse kerk een Alpha cursus van start gaan. Dit is een leuke, laagdrempelige en leerzame cursus waarin je leert wat het christelijk geloof inhoud. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en een afsluitende avond.

De Alpha cursus is voor iedereen die met vragen zit. Voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar een relatie met Jezus. Voor mensen die op zoek zijn identiteit en richting in hun leven. Bij de Alpha cursus is er ruimte om moeilijke levensvragen te stellen, wordt er samen gegeten, en worden vriendschappen gesloten.

We beginnen met de cursus op maandag 23 januari om 18:00 in de Waalse kerk, Sint Pieterstraat 6. We delen dan samen een maaltijd. De daarop volgende avonden volgen dan iedere week op maandag, vanaf 18:00 (niet op 27 februari). De cursus is gratis.

Voor opgeven en meer informatie kun je terecht bij de cursusleider Jacob Glas, via jacobglas@gmail.com. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de Alpha cursus op www.alphanederland.org

Wat is de Alpha-cursus?

Gebedsbijeenkomst woensdag 18 januari, 19.00 uur kloosterkerk van de Zusters Onder de Bogen

De Raad van Kerken Maastricht nodigt je uit voor een Gebedsbijeenkomst in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Het thema is: JOUW HAND, MIJN GLIMLACH

Woensdag 18 januari 2017, 19.00 – 19.45 uur in de kloosterkerk van de Zusters Onder de Bogen. De gebedsbijeenkomst  is voorbereid door de Raad van Kerken Maastricht en de Zusters Onder de Bogen. Organist: Klaas Remerie en een mannenzanggroep uit Riemst.