Gasten

Gasten zijn van harte welkom

We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in onze diensten. Dit geldt ook voor onze gasten. Gasten moeten de dienst goed kunnen meemaken en het gevoel krijgen dat er rekening met hen gehouden wordt. Zowel voor, tijdens als na de dienst. Bent u gast, drink dan dus een kop koffie met ons mee na de dienst. Is iets niet duidelijk over bijvoorbeeld de preek en u wilt daar over doorpraten? Spreek ons dan gerust aan!

Het avondmaal als gast meevieren

In onze gemeente vieren we eens in de zes weken het heilig avondmaal. Wilt u dit als gast met ons meevieren dan bent u daarvoor van harte uitgenodigd. We willen u wel vragen de verklaring te lezen.