Voor de kinderen

Crèche

Tijdens de dienst is er voor de jongste kinderen crèche.

Kinderclub

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kinderclub. Doel van de kinderclub is dat kinderen God leren kennen en Gods plan met hun leven en de wereld. De kinderen leren een relatie met de Here Jezus Christus aan te gaan en te onderhouden. Er wordt gewerkt in drie groepen: het kinderwerk voor groep 1 en 2 wordt gecoördineerd door Jolanda, dat voor groep 3 tot en met 6 door Marije en dat voor groep 7 en 8 door Kirsten.

Kinderliederen

In de dienst zingen we liederen die de kinderen kennen of die speciaal op hen gericht zijn. Hieronder staan een paar nieuwe liederen die we zingen in 2016.