Waalse Kerk

Welkom

Als gemeente van Jezus Christus willen we omzien naar elkaar. We voelen ons met elkaar verbonden door Gods liefde. Over de liefde van God en het rijke leven met Hem willen we ook anderen vertellen. Meer over wie God voor ons is, maar ook meer over onze gemeente vindt u op deze site. Hebt u vragen of wilt u eens ergens over doorpraten? Stuurt u dan gerust een mailtje via het contactformulier of neemt u eens contact op met onze predikant Jacob Glas. Ook bent u natuurlijk van harte welkom in onze dienst op zondag.

Lezing: 500 jaar Reformatie: Protestantisme in het Maasland 1517 – 1632

Dinsdag 25 april 2017
Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6, Maastricht
aanvang 20:15, gratis entree

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de
slotkerk van Wittenberg sloeg. Dat zorgde niet alleen voor een aardverschuiving in het
religieuze, maar ook in het maatschappelijke en politieke landschap van de zestiende en
zeventiende eeuw.

We nodigen u van harte uit voor een lezing over dit thema: hierin biedt de Leidse historicus
Hilbert de Wal een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die de hervorming in deze
grensstreek bepaalden. In de lezing worden niet alleen religieuze thema’s uitgelicht, maar
komt ook de geschiedenis van stad en streek in deze periode aan bod.

De Waalse Kerk is vanaf 19:45 geopend. U wordt ontvangen met een kopje koffie, thee of een
glaasje frisdrank.

De lezing begint om 20:15 en duurt tot ca. 21:00. Aansluitend is er natuurlijk ruimte voor
vragen en discussie en daarna kunt u ook nog wat drinken als u wilt.
Hilbert de Wal is freelance historicus en gids. Met zijn cultuurhistorisch platform via-cultura.nl
is hij actief in de driehoek Maastricht-Aken-Luik, waar hij lezingen en rondleidingen verzorgt.